Ads 468x60px

Wednesday, July 20, 2011

Pertandingan Semasa Majlis Jamuan Hari Raya PROKOM 2011

Bagi memeriahkan lagi suasana Majlis Jamuan Hari Raya PROKOM 2011 ini, 2 pertandingan telah diwujudkan seperti berikut:
  1. Pertandingan pakaian mengikut tema Majlis Jamuan Hari Raya Prokom 2011
Pertandingan pakaian mengikut tema Majlis Jamuan Hari Raya Prokom 2011 akan berlangsung sepanjang majlis dan ianya tertakluk kepada syarat-syarat berikut:


 i. Hanya warga PROKOM sahaja yang layak menyertai pertandingan
 ii. Pemilihan pakaian hendaklah berdasarkan watak daripada filem-filem P. Ramlee  (sebahagian daripada watak telah dicadangkan kepada beberapa pegawai PROKOM seperti Lampiran Aa-sepertimana yang telah diedarkan) 
 iii. Pakaian hendaklah dipakai sepanjang majlis dijalankan.

         2. Pertandingan menghias makanan potluck di atas meja hidangan 
     
Terdapat lapan (8) lokasi yang menempatkan 8 meja hidangan untuk meletakkan makanan potluck pada hari majlis Jamuan Hari Raya PROKOM 2011. Setiap meja telah dinamakan dan nama kumpulan adalah berdasarkan nama meja (meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5, meja 6, meja 7 dan meja 8). Setiap meja perlu dihiasi dan nama peserta serta ketua kumpulan bagi setiap meja yang disediakan boleh diperolehi dari laman Peranan Dan Tanggungjawab (Roles & Responsibilities) di bawah bil 13. Majlis Jamuan Raya PROKOM) 

Berikut adalah beberapa syarat yang perlu dilakukan oleh setiap kumpulan.

i. Beberapa prop akan diletakkan di atas meja-meja yang disediakan. Setiap peserta adalah diingatkan untuk menggunakan prop yang disediakan sebagai hiasan.Ianya adalah sebahagian daripada syarat pertandingan ini. 
iii. Hidangan makanan potluck beserta hiasan prop dan meja hendaklah kreatif mengikut tema dalam zaman P. Ramlee atau dari filem-filem P. Ramlee.
iv. Kekemasan meja hidangan juga diambilkira dari bermulanya majlis (11.00 pagi) hingga majlis tamat (3.00 petang)

Ketentuan lokasi makanan potluck yang dibawa oleh setiap warga PROKOM akan dimaklumkan selewat-lewatnya pada pertengahan bulan RAMADAN. Ini bagi memudahkan setiap warga PROKOM mengetahui dimanakah perletakan makanan potluck yang dibawa pada hari majlis diadakan. Tetapi ingin diingatkan di sini, cara hidangan potluck disusun adalah di bawah tanggungngan peserta kumpulan bukannya pada tuan punya makanan potluck.

Akhir kata dari saya Ketua Biro Sosial .....Selamat Berjaya.............(PIWITTT wisel berbunyi)
Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment